• гр. Добрич. ул „Батовска“ 19
  • +359 896 66 39 66
  • office@mebel-m.com

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

МЕБЕЛ-М ЕООД е бенефициент по проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. № BG16RFOP002-2.089-0862-C01 от 11.10.2021 г.

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020